شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1395/01/30
How to teach LISTENING effectively

 How to teach LISTENING effectively
توضیح: آیا با مفهوم task feedback circle در آموزش لیسنینگ آشنا هستید؟ آیا تفاوت کاربرد intensive listening و extensive listening را می دانید؟ آیا بهترین روش استفاده از لیسنینگهای کتابهای پراسپکت رو می شناسید؟ این نوشته جدید دکتر شهاب اناری به روشهای موثر آموزش مهارت شنیدن با ارائه مثال و پیشنهادهای متنوع می پردازد. اینجا را کلیک کنید.

 


لینک دانلود

 

 


خرید بسته هفتم و هشتمبازگشت به صفحه آخرین مطالب